........Praha nepatří do žádného typického folklórního regionu jako např. Horňácko, Valašsko, Detva či Gemer, ale je jedním velkým folklórním regionem, ve kterém se všichni potkávají. Zavane sem jak janáčkovský popěvek nebo fujarový "rozfuk" z Detvy, tak i melodie cikánských dálných stepí, maďarské pusty, vůně Balkánu. A to je velká příležitost rozšířit nejen výrazové prostředky Kolíčku a jeho repertoár, ale také folklórní obzory našich posluchačů.

.......Repertoár dětského folklórního souboru Kolíček není proto pevně spojen s žádným folklórním regionem. Je sestaven nejen z moravských, slovenských, maďarských, rumunských i cikánských lidových melodií a popěvků, ale i ze skladeb klasických a moderních, které z lidových písní vycházejí. Kolíček staví své hudební pojetí folklórních témat především na aranžmá a instrumentaci takřka šité na míru. Jejím cílem je vlastní osobitá interpretace, která od hráčů vyžaduje poměrně velkou technickou zdatnost.

........Díky širokému spektru folklórních témat, která Kolíček zpracovává a interpretuje, stal se jeho repertoár opravdu pestrou folklórní mozaikou. Kdo chce s námi obdivovat muzikálnost a zpěvnost lidových písní a melodií, je srdečně zván na naše vystoupení.

 
Současný profilový repertoár DFS Kolíček:
(kliknutím na název skladby si můžete stáhnout/poslechnout MP3)
 

1. Hudecké z Jablunkova: hudecké melodie Jablunkov/Morava

(Dadák/Untermüller/Ort)
2. Ztratila se kravárečka: píseň z Lašska/Morava
(Ort)
3. Svatební z Kopanic: orch. skladba Kopanice/Morava
(Ort)
4. Muzikanti, co děláte: směs písní sedláckých z Kyjova
(Ort)
5. Píšťalenka: písně z Moravského Slovácka (v orch.úpravě)
(Ort)
6. Co tu stojíš,Dybych já vedela: starodávný z Lašska/Morava
(Untermüller/Ort)
7. Ondráš : orch. skladba / zbojnický tanec z Malenovic u Frýdlantu
(Untermüller/Ort)                                                                              2:53 (2,80 Mb)
8. Stála Kačenka: sedlácké písně z Horňácka/Morava
(Veličánek/Ort)
9. Olafská : taneční melodie Krivany a Raslavice/Slovensko
(Ort)                                                                                                2:30 (2,40 Mb)
10. Hromy bijú: píseň z Detvy/Slovensko
(Ort)
11. Luženská: orch. skladba /tance z Podluží/Morava
(Ort)

12. Rozmarín zelený: písně z Myjavy/Slovensko

(Ort)
13. Šarišské čardáše : směs melodií Raslavice/Slovensko
(Ort)
14. Tekovský verbunk taneční melodie Tekov(dolní Hron) /Slovensko
(Ort)                                                                                                3:54 (3,70 Mb)

15. Calusul: mužský tanec z Oltenie/Rumunsko

(Untermüller/Ort)
16. Písně z Banathu : melodie z Banathu/Rumunsko
(Ort)