Božena Novotná  

 

 

 

 

 

zakladatelka souboru Kolíček a jeho současná umělecká a organizační vedoucí. Práci s dětmi v oblasti folklóru se věnuje již dlouhá léta. Pochází z Valašského Meziříčí a vystudovala konzervatoř v Ostravě, v houslové třídě prof. M. Melkuse, člena Ostravského kvarteta. Byla členkou řady folklórních souborů. Nyní působí jako pedagog na Základní umělecké škole Ilji Hurníka v Praze 2, kde vyučuje hru na housle a violu. Ve své houslové třídě vychovala několik vyjímečných hudebních talentů . Tito její žáci jsou dnes absolventy konzervatoře a AMU a pokračují v umělecké dráze jako sólisté nebo se věnují pedagogické profesi. Ve snaze o zachování tradice a pokračování souboru Kolíček nezapomíná ani na tu nejmladší generaci svých žáků.Založila pro ně Malý Kolíček jako přípravný soubor, kde se věnuje opravdu těm nejmenším.

 

 Ing. Milan Ort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spolupracuje s Kolíčkem prakticky od jeho vzniku v roce 1992. Nejprve působil jako organizační a umělecký vedoucí souboru. Dnes se věnuje převážně umělecké oblasti. Z jeho autorské dílny pochází hudební zpracování souborového repertoáru. Podílí se na dramaturgii vystoupení a koncertů jako odborný poradce. Stará se i o publicitu souboru a vytváření jeho vlastního hudebního profilu. Je žákem Vojty Hrubého, člena Kadaňského kvarteta a houslového pedagoga, který působil dlouhá léta také jako umělecký vedoucí Strakonické dudácké muziky. Byl členem řady folklórních souborů a seskupení jako např. Jarošovci, Kytice, Pražské folklórní trio, Limbora, CM Akademik apod., kde nejen aktivně hrál jako člen či primáš muziky, ale podílel se také na tvorbě repertoáru a úpravách lidových písní.