........První krůčky existence souboru Kolíček se objevily už v roce 1990 v ZUŠ Voborského v Praze Modřanech. Zakladatelkou Kolíčku byla paní učitelka Božena Novotná, současná vedoucí souboru a prvním primášem souboru byl František Souček, nyní absolvent AMU a primarius Zemlinského kvarteta.

........Pod názvem Kolíček začal soubor působit od roku 1992 při Základní umělecké škole v Praze Modřanech. Své jméno dostal do vínku podle malé, ale velmi důležité části houslí - houslového kolíčku.

........Poprvé se soubor představil veřejnosti na školních koncertech. Poté jste mohli vidět jeho vystoupení např. v KD Novodvorská, PKO Výstaviště-Holešovice, v klášteře Emauzy, na Brumlovce, v Pálfyho paláci, v divadle U hasičů a na různých dalších místech v Praze.

........Z řady dalších vystoupení, která soubor absolvoval, je třeba připomenout účast na celostátních folklórních přehlídkách a soutěžích i samostatná koncertní turné v zahraničí, např. v Německu, na Slovensku, v Itálii, Chorvatsku, Dánsku, Francii. Výrazný úspěch zaznamenává soubor na mezinárodní soutěži v italské Riva del Gardě, kde získává první cenu a zvláštní ocenění za instrumentaci.

.......Od září 1996 začal soubor Kolíček fungovat pod hlavičkou ZUŠ Ilji Hurníka v Praze. Zároveň vzniká i jeho generačně mladší varianta stejného jména. V lednu 1997 pak získavaji oba soubory v celopražském kole soutěže folklórních souborů první cenu. Ti starší postoupili do celostátní soutěže v Břeclavi, kde získali v druhé kategorii první cenu. Toto úspěšné seskupení však netrvá dlouho, jeho členové odcházejí za studiem a tak nastupuje definitivně druhá generace Kolíčku.

.......V této podobě získává Kolíček v roce 2000 a 2003 první cenu v první kategorii v celopražském kole soutěže folklórních souborů, v roce 2006 první cenu v druhé kategorii s postupem do celostátního kola v Břeclavi, kde získavá třetí cenu. Blahopřejeme. Soubor se stává členem Folklórního sdružení České republiky. Účastní se výměnného zájezdu do Dánska pod hlavičkou ZUŠ Ilji Hurníka.

.......Na přelomu roku 2005 a 2006 vzniká Malý Kolíček jako seskupení těch nejmladších dětí z řad žáků ZUŠ Ilji Hurníka. Přestože tyto děti teprve začínají poznávat krásu lidového umění ,nikterak si nezadají se svými staršími technicky vyspělejšími kolegy. Důkazem toho je první cena v celopražské soutěži lidových souborů s postupem do celostátního kola v Břeclavi. Chválíme.


.......Dnes tedy působí vedle sebe dvě generace souboru - Kolíček a jeho malá varianta Malý Kolíček, která má tu čest být vlastně již třetí generací v historii souboru.